Zorunlu ve İsteğe Bağlı Staj

Değerli Öğrencilerimiz,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi zorunlu yada isteğe bağlı staj uygulamasından yararlanmak isteyen ve staj sigortası fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin (Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj seferberliği kapsamındakiler dahil) iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. (Eğitim süreleri ve konuları MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat)
 
İsteğe bağlı ve zorunlu staj yapmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alacak öğrencilerin, https://itbf.marmara.edu.tr/ogrenci/staj-ve-uygulama/istege-bagli-staj-uygulamasi-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi-basvuru-formu linkinden 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekir.

Kamu kurumlarındaki stajyerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, üniversitenin disiplin hükümleri, kurumun ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi"nde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında bir akademik yıl içerisinde en fazla bir kurumda staj yapılabilir.
İsteğe bağlı ve zorunlu staj uygulaması yaz dönemi ile sınırlı olduğundan, "Staj Bitiş Tarihi" en geç 2023-2024 Eğitim-Öğretim güz yarıyılı öncesindeki bir tarih olması gerekmektedir.
 
Dekanlık

HIZLI ERİŞİM