2021 Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi

13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" uyarınca 2021 Fen-Edebiyat Fakültesi öğrenci temsilcisi seçimi 3 Ocak 2022 tarihinde saat 11.00’de Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapılacaktır.

HIZLI ERİŞİM