Genel Bilgiler

MİSYON

Temel bilimler ve yabancı diller alanında nitelikli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştiren, topluma, kültüre, endüstriye ve bilime hizmet eden, etik değerlere bağlı, demokratik ve çağdaş bir fakültedir.

 

VİZYON
Yenilikçi ve yaratıcı bilimsel düşünceyle geleceğe yön veren ulusal ve uluslararası tanınan bir fakülte olmaktır.

Genel Bilgiler  

       Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim dili, Sosyoloji bölümünde ve Mütercim Tercümanlık İngilizce Anabilimdalında İngilizce; Alman Dili ve Edebiyatı bölümü ve Mütercim Tercümanlık Almanca Anabilimdalında Almanca; Mütercim Tercümanlık Fransızca Anabilimdalında ise Fransızcadır. Kimya ve Fizik bölümleri %30 İngilizce olarak eğitim vermektedir. Bu bölümlerde eğitim dillerinde hazırlık sınıfı zorunlu olup, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde ise isteğe bağlıdır.

      Fakültenin aktif öğretim yapılan 13 bölümünde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 4714 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci kontenjanının doluluk oranı %100 dür.   Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra  uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 81 profesör, 43 doçent, 47 Dr. Öğr. Üyesi, 7 öğretim görevlisi, 48 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 227 akademik personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. Alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayan öğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

      Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir (http://llp.marmara.edu.tr/). Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

 

      Erasmus Programı: Fakültemizin çeşitli bölümlerinin Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Programları aktif olarak uygulanmakta, seçilen öğrencilerimiz bölümlerinin yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenimlerinin bir yılını yurtdışında okumaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinin yaptığı ikili anlaşmaların listesi Erasmus Birimi sayfasından görülebilir.

      Çift Anadal-Yandal Programları: Başvuru kriterleri çift anadal programına uygun olan ve başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilere Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmakta; öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları hakkında ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri web sayfasından görülebilir.

 

      Staj: Staj uygulaması, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kimya Bölümlerinde zorunlu, diğer bölümlerde ise isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. 

 

      Bütün bunların yanı sıra, öğrencilerimizin daha iyi gelişmesi için Fakültemiz bölümleri kendi alanlarında sene boyunca teknik geziler, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektedirler. Bu doğrultuda hemen her hafta Fakültemiz konferans salonunda ve üniversitenin salonlarında seminer, konferans, panel, bilgi şöleni, sergi, tartışma, sunum, sinema, konser vb. faaliyetler yapılmaktadır. 

 


Bu sayfa Fen - Edebiyat Fakültesi tarafından en son 26.10.2021 14:09:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM