Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz ve Öğrencisinin Poster Ödülü Başarısı

11-12 Mayıs 2022 tarihinde Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası "2. Computer-Aided Drug Design" Sempozyumunda Prof. Dr. Safiye S. Erdem’in tez danışmanlığını yürüttüğü Organik Kimya Programı yüksek lisans öğrencisi  Betül Tuba Gerçik’in sunduğu poster “En İyi Poster” ödülünü almıştır.

Poster bilgileri:
Başlık: Computational Modeling on the  Lysine-Targeted  Covalent Inhibition of Phosphoinositide 3-kinase Enzyme  by p-Florophenyl Ester Inhibitor

Para Florafenil Ester İnhibitörünün Fosfoniositid 3-Kinaz Enziminin Lisin Hedefli Kovalent İnhibisyonu üzerine Hesapsal Modellenmesi


Yazarlar: Betül Tuba Gerçik, Volkan Fındık, Öykü Sinek, Safiye Sağ Erdem, Manuel F. Ruiz-Lopez
TÜBİTAK-FRANSA Bosphorous Programı kapsamında 119N133 nolu proje ile desteklenmektedir.

 

Odul belgesi 1.jpeg (69 KB)

 

HIZLI ERİŞİM