7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 27 Eylül 2021 tarihli kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişikleri kesilenler 2547 sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin en geç 7 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte kayıt işlemlerini tamamlamalıdırlar.

* Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Önlisans/Lisans Öğrencilerinden Kayıt İçin İstenen Belgeler:

  • Adli Sicil Kayıt Belgesi (son 5 gün içinde alınmış olmalı.)
  • Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi
  • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Askerlik Durum Belgesi

 

BYS KULLANICI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ için tıklayınız.

Yerleşke Birim Krokisi için tıklayınız.

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız.

Birim Adres Bilgileri için tıklayınız.

7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri (21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı) için tıklayınız.

7417 Sayılı Kanun’la Kabul Edilen Öğrenci Affı İle İlgili Üniversitemiz Genel Uygulama Esasları için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM