Bir Kültür Coğrafyası Olarak Karabağ Paneli Düzenlendi!


                Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'nca düzenlenen "Türk Kültür Coğrafyası Olarak Karabağ Paneli" 26 Şubat 2019 tarihinde, Hocalı katliamının 27. yıl dönümünde Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Panel, Türk dili ve kültürüne önemli hizmetleri bulunan Dr. C. Eralp ALIŞIK'ın anısına düzenlendi. 

                Hocalı katliamının 27. yılında öncelikle başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ile başlayan panel, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri millî marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başladı.

                Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat DENİZ'in açılış konuşmaları ile başlayan programda, alanın uzman akademisyenleri çeşitli yönleri ile Karabağ'ı kültür tarihinin izinden giderek salondakilere anlattı. Açılış konuşmalarında Prof. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK; Hocalı katliamına değinerek, o günlerde Azerbaycan topraklarında bulunan birisi olarak yaşananlara o topraklarda şahit olduğunu söyledi ve bu soykırımın bütün insanlığın utancı olduğunu belirtti. ALIŞIK, bu menfur hadiseyi bugüne kadar her yıl 26 Şubat'ta mütemadiyen anarak, yaşananları genç nesillere aktarmayı kendilerine bir görev edindiklerini ve bunda da başarılı olduklarının altını özellikle çizdi. Dekanımız Prof. Dr. Sebahat DENİZ ise kültür coğrafyası terimi üzerinde durarak, Karabağ'ın Türk kültür coğrafyasına ait olduğunu 27 yıl önce başlayan işgalin ana hedefinin Türk milletinin bütün unsurları olduğu üzerinde durdu. Yüzlerce kütüphanenin yağmalanalarak, içinde bulunan yazma eserlerin imha edildiğini söyleyen DENİZ, bu işgalin Azerbaycan'ın kültürel mirasına ciddi manada hasar verdiğini sözlerine ekledi. Üniversitelere düşen görevin ise belgelerle, yapılan akademik çalışmalarla, tezlerde, elde edilen bilimsel verilerle Türk'ü sesini ve gücünü dünyaya duyurmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sebahat DENİZ, bugün bu salonda bu amaçla toplandıklarını ifade etti.

                Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin SARIAHMEETOĞLU'nun yaptığı panelde, Prof. Dr. Azmi BİLGİN, Dr. Öğr. Üyesi Arif ACALOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya BAŞARSLAN ve Dr. Öğr. Üyesi Mehdi GENCELİ Karabağ'ı edebiyatı, folkloru, müziği, mitolojisi ve tarihi ile, kısacası tarihî ve yaşayan kültürüyle salondaki dinleyici topluluğuna anlattı. Katılımın yoğun olduğu panelde, konuşmacılar bilimsel veriler eşliğinde Karabağ'ın kadim bir Türk Yurdu olduğu üzerinde durdular. Öğrencilerimiz ve katılımcılar Hocalı katliamının 27. yılında bu menfur hadiseyi de tekrar hatırlayarak tüm şehitlerimize rahmet niyazında bulundular. 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM