Student Forms

Genel Dilekçe Formu

Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü isteklerini (nota itiraz, mazeretli ders kaydı, mazeret sınavı, Erasmus ve Farabi işlemleri, muafiyet işlemleri vs.) ve şikayetlerini dile getirebilecekleri genel dilekçe formu düzenlenmiştir.

İlgili forma http://oidb.marmara.edu.tr/ogrenci/genel-dilekce-formu/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

 

Yaz Okulu Formları

Kurumiçi

Kurumdışı

 

Diğer Formlar

* Yöksis Bilgi Girişi Başvuru Dilekçesi

* Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

* Mekan Tahsis Yönergesi

* Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi Yönergesi

   - Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi Etkinlik Başvuru Formu

* Burslar ve Yurtlar Yönergesi

* Kantin, Kafeterya, Yemekhane ve Diğer Sosyal İşletmeler Denetim Yönergesi

* Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi

 

* Bilimsel Etkinliklere Katılacak Öğrencilere Ödeme Yapılabilmesi İçin

 1 - Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

 2-  Etkinlik Sonrası Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 

Eğitim-öğretim ile ilgili karşılaştığınız her türlü sorunu sıra ile aşağıdaki mercilere iletebilirsiniz. Sorunlarınız ile ilgili çözüm üretmede belirtilen yetkililere danışmanız sizin için yararlı olacaktır. Örneğin, kayıt silme, yatay geçiş gibi öğretim hayatınızı ilgilendiren kararları almadan önce aşağıdaki yetkililerle görüşme yapmanız tavsiye olunur.

1- Sınıf Danışmanı

2- Bölüm Başkanı

3- Dekan Yardımcıları

4- Dekan


This page updated by Fen - Edebiyat Fakültesi on 16.06.2022 09:55:26

QUICK MENU