Fakültemiz

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, kurulmuş olduğu 1982 senesinden günümüze, Yüksek Öğretim Kurumu'nun tüzük ve yönetmelikleri esas alınarak faaliyetine devam etmektedir ve bünyesinde 15 bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, Sosyoloji Bölümünde İngilizce, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde ilgili yabancı dillerde eğitim yapılmaktadır. Fizik ve Kimya Bölümlerinde ise en az %30 İngilizce eğitim verilmektedir.

5. Bilim ve Kültür Günleri

Fakültemizin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Bilim ve Kültür Günleri bu yıl 30 Ekim - 01 Kasım 2013 tarihleri arasında büyük katılım ile gerçekleşmiştir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni

1 2 3

SOSYAL
MEDYA