Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgiler

MİSYON

Temel bilimler ve yabancı diller alanında nitelikli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştiren, topluma, kültüre, endüstriye ve bilime hizmet eden, etik değerlere bağlı, demokratik ve çağdaş bir fakültedir.


VİZYON
Yenilikçi ve yaratıcı bilimsel düşünceyle geleceğe yön veren ulusal ve uluslararası tanınan bir fakülte olmaktır.

Genel Bilgiler  

       Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümlerde ki eğitim dili; Sosyoloji ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinde İngilizce;  Alman Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık (Almanca) bölümlerinde Almanca; Mütercim Tercümanlık (Fransızca) bölümünde Fransızca;  Kimya ve Fizik Bölümleri'nde ise %30  İngilizce’dir. Diğer bölümlerde ise  Türkçedir.

 

      Fakültenin aktif öğretim yapılan 15 bölümünde 2017 yılı itibariyle toplam 4734 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci kontenjanının doluluk oranı %100 dür. Ayrıca, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Atatürk Eğitim Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nden gelen yaklaşık 1200 öğrencinin ders ve uygulamaları Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

 

      Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra  uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde 2017 yılı itibariyle 75 profesör, 37 doçent, 56 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 35 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 224 akademik personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. Alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayanöğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

 

      Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir (http://llp.marmara.edu.tr/). Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

 

      Erasmus Programı: Fakültemizin çeşitli bölümlerinin Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Programları aktif olarak uygulanmakta, seçilen öğrencilerimiz bölümlerinin yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenimlerinin bir yılını yurtdışında okumaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinin yaptığı ikili anlaşmaların listesi Erasmus Birimi sayfasından görülebilir.

 

 

      Çift Anadal-Yandal Programları: Başvuru kriterleri çift anadal programına uygun olan ve başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilere Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmakta; öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları hakkında ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri web sayfasından görülebilir.

 

      Staj: Staj uygulaması, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kimya Bölümlerinde zorunlu, diğer bölümlerde ise isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. 

 

      Bütün bunların yanı sıra, öğrencilerimizin daha iyi gelişmesi için Fakültemiz bölümleri kendi alanlarında sene boyunca teknik geziler, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektedirler. Bu doğrultuda hemen her hafta Fakültemiz konferans salonunda ve üniversitenin salonlarında seminer, konferans, panel, bilgi şöleni, sergi, tartışma, sunum, sinema, konser vb. faaliyetler yapılmaktadır. 

 

Bu sayfa Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından en son 05.01.2018 11:14:42 tarihinde güncellenmiştir.