Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgiler

Misyon 

 

35 yıllık bir deneyime sahip olan fakültenin en fazla değer verdiği hususlar; çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktır. Çağdaş, Atatürk ilke ve hedeflerine bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven mezunlar vermektir. Fen-Edebiyat Fakültesi bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel görev olarak belirlemiştir.

 

Vizyon  

 

      Fen-Edebiyat Fakültesi temel bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz fen ve sosyal bilimler alanında topluma, endüstriye ve bilime hizmette öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra, ileri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Özellikle Bologna süreciyle, ERASMUS programlarıyla, uluslararası eğitim, kültürel ve akademik işbirlikleri ile öğrencilerin dışa açılmalarına önem verilmektedir.

 

Genel Bilgiler  

       Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümlerde ki eğitim dili; Sosyoloji ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinde İngilizce;  Alman Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık (Almanca) bölümlerinde Almanca; Mütercim Tercümanlık (Fransızca) bölümünde Fransızca;  Kimya ve Fizik Bölümleri'nde ise %30  İngilizce’dir. Diğer bölümlerde ise  Türkçedir.

 

      Fakültenin aktif öğretim yapılan 15 bölümünde 2015 yılı itibariyle toplam 5115 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci kontenjanının doluluk oranı %100 dür. Ayrıca, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Atatürk Eğitim Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nden gelen yaklaşık 1200 öğrencinin ders ve uygulamaları Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

 

      Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra  uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde 2015 yılı itibariyle 61 profesör, 43 doçent, 53 yardımcı doçent, 9 öğretim görevlisi, 59 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 226 akademik personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. Alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayanöğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

 

      Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir (http://llp.marmara.edu.tr/). Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

 

      Erasmus Programı: Fakültemizin çeşitli bölümlerinin Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Programları aktif olarak uygulanmakta, seçilen öğrencilerimiz bölümlerinin yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenimlerinin bir yılını yurtdışında okumaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinin yaptığı ikili anlaşmaların listesi Erasmus Birimi sayfasından görülebilir.

 

 

      Çift Anadal-Yandal Programları: Başvuru kriterleri çift anadal programına uygun olan ve başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilere Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmakta; öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları hakkında ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri web sayfasından görülebilir.

 

      Staj: Staj uygulaması, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kimya Bölümlerinde zorunlu, diğer bölümlerde ise isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. 

 

      Bütün bunların yanı sıra, öğrencilerimizin daha iyi gelişmesi için Fakültemiz bölümleri kendi alanlarında sene boyunca teknik geziler, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektedirler. Bu doğrultuda hemen her hafta Fakültemiz konferans salonunda ve üniversitenin salonlarında seminer, konferans, panel, bilgi şöleni, sergi, tartışma, sunum, sinema, konser vb. faaliyetler yapılmaktadır. 

 

Bu sayfa Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından en son 05.12.2016 11:37:04 tarihinde güncellenmiştir.